profile_07b
עו"ד לי רמון, ילידת 1985, ישראל

בעלת תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי, הרצליה.

הצטרפה כחברה בלשכת עורכי הדין בישראל בשנת 2012.

עו"ד רמון מתמחה בדיני ביטוח ובכללם, בנזקי אש נזקי מים והצפה, תביעות שעניינן חבות מוצר, אבדן רווחים, מעילות, נזקי פריצה וגניבה ושבר מכני.

דואר אלקטרוני: lee@zelichov.co.il

כתיבת תגובה