עו"ד ביטוח רכוש במסגרת פעילות המשרד בתחום ביטוחי הרכוש, משרדנו מייצג חברות ביטוח ישראליות, מבטחי משנה זרים ותאגידים מקומיים וזרים בתביעות אשר עניינן נזקי רכוש ומעניק ייעוץ וליווי שוטף בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לדיני ביטוח על רבדיו השונים.

במסגרת זו, המשרד מטפל בכל התחומים השונים הנוגעים לתביעות בגין נזקי רכוש בתחום הקונסטרוקציה והבניה, בתחום ההנדסה, נזקים למכונות (שבר מכני), כמו גם נזקי מים, נזקי אש וחבויות רכוש שונות. המשרד מעניק ייעוץ שוטף בתחום הנזיקין בקשר לנזקים הקשורים לתחום הבניה וההנדסה ובכלל זאת, נזקים למבנים, טורבינות, גנרטורים וכד'. במסגרת זו, המשרד מטפל הן בנזקי הרכוש הישירים אשר נגרמו והן בתחום אובדן הרווחים והנזקים העקיפים.

במסגרת התמחותו של המשרד בתחום ביטוחי הרכוש, המשרד מטפל בתביעות שיבוב רבות מטעם חברות ביטוח מקומיות ובמקביל ממונה על ידי מבטחי משנה להגיש תביעות שיבוב בשמם. המשרד מייצג תאגידים גדולים ומובילים, חברות יצרניות ותובעים פרטיים בתביעות ביטוח במסגרתן נתבע שיפוי ופיצוי בגין נזקים מסוגים שונים אשר נגרמו להם, כגון נזקי אש ומים, מעילות, נזקי פריצה וגניבה, שבר מכני ועוד.

בין יתר השירותים אשר מוענקים על ידי המשרד בתחום ביטוחי הרכוש, משרדנו מייצג עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, אדריכלים ומהנדסים בתביעות אשר עניינן אחריות מקצועית, מכח פוליסות ביטוח של גורמים כאמור אצל מבטחים שונים אשר מיוצגים על ידי המשרד.

המשרד מעורב בתביעות רבות אשר עניינן חבות מוצר (הן תביעות בגין נזקי רכוש והן תביעות בגין נזקי גוף). במסגרת זו, המשרד מייצג חברות ביטוח מקומיות, מבטחי משנה, תאגידים וחברות יצרניות שונות, בתביעות אשר מוגשות נגדן בגין נזקים אשר נגרמו לצדדים שלישיים בגין מוצרים אשר יוצרו ושווקו על ידם.