תחום עיסוק אשר הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות הינו תביעות בגין רשלנות מקצועית

רשלנות מקצועית
רשלנות מקצועית

גם בתחום זה, מוצא משרדנו, בשל מומחיותו, את מיקומו בשני צדי המתרס של ענף זה.

עורכי הדין במשרד משמשים כיועציה המשפטיים של איילון חברה לביטוח ושל מגדל חברה לביטוח, המעניקות כיסוי ביטוחי לעורכי דין במדינת ישראל בגין תביעות רשלנות מקצועית אשר מוגשות נגדם ומייצגים בפועל את עורכי הדין אשר תביעות הוגשו נגדם בפני הערכאות השונות הן בפני בתי המשפט והן בפני וועדות משמעת של לשכת עורכי הדין בישראל.

כך, מייצג משרדנו קבלנים, אדריכלים, מהנדסים, חברות בניה ותשתיות בתביעות רשלנות מקצועית המוגשות כנגדם הכרוכות, בין היתר, בתביעות נזיקין בגין ליקויי בניה, תחום המרוכז במשרד על ידי עו"ד ירון בן-דן.

בשנים האחרונות, עם התפתחותם של ענפי הרפואה האלטרנטיבית והפארא-רפואית, צמחו גם היקפי התביעות כנגד מוסדות ומטפלים העוסקים בתחומים אלה. בהתאם, משרדנו אמון על ייצוגם של נפגעים ונתבעים בתביעות רשלנות רפואית כנגד גורמים כאמור.