תובענה נגד בית חולים ממשלתי בגין רשלנות בשמירה על מטופל אשר אושפז בבית החולים לאחר ביצוע ניסיון אובדני. פסיכיאטר בית החולים שבדק את המטופל הורה על שמירה הדוקה על המטופל. בתוך כך, לאחר שהשומר, חרף ההנחיה הברורה, עזב את חדרו של המטופל, קפץ המטופל מחלון חדרו שמוקם בקומה גבוהה ובעקבות כך, נחבל בכל חלקי גופו ונותר משותק לשארית חייו – לעיון בפרשת התביעה