כיצד קובעים כי חלה רשלנות רפואית בזמן טיפולי שיניים?

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת בכמות התביעות המוגשות נגד רופאי שיניים ומרפאות שיניים, בגין רשלנות רפואית במהלך ביצוע טיפולי שיניים על שלל סוגיהם (לרבות טיפולים לשיקום הפה, אורתודונטיה, אנדודונטיה וכיוב').
רובן הגדול של התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים, הינן בגין שיקום לקוי וכושל של הפה באמצעות שתלים, מבנים, כתרים וגשרים, ביצוע לקוי וכושל של תותבות, עקירות לקויות של שיניים, טיפולי שורש לקויים וכד'.

רשלנות במהלך טיפול שיניים יכולה לבוא לידי ביטוי בכל אחד ואחד משלבי הטיפול, החל משלב התכנון המקדים – למשל בחירת תכנית טיפולים שאינה מתאימה למצבו הדנטאלי של המטופל, אי ביצוע של כל הצילומים והבדיקות הנדרשים לצורך אבחנה של מצב המטופל וכתוצאה מכך בחירה בטיפול בלתי מתאים, ואי הפנייה של המטופל לטיפולים מקדימים הדרושים לו בטרם תחילת השיקום של הפה, דרך ביצוע טיפולים מיותרים בשיניים בריאות וגרימת נזק לשיניים, ועד לביצוע לקוי של הטיפולים עצמם, באופן שמביא לכישלון הטיפול, ולגרימת נזק נוסף.

כמו כן, כמו בכל טיפול רפואי אחר, גם על רופא השיניים מוטלת החובה להסביר למטופל לפני תחילת הטיפול, את מהות הטיפול עליו הוא ממליץ לו, את סיכויי ההצלחה של הטיפול, והסיכונים הכרוכים בו. כן מוטלת על הרופא החובה להביא לידיעת המטופל אפשרויות טיפול שונות המתאימות למצבו, ליידע את המטופל אודות היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן ביחס לטיפול עליו הוא ממליץ לו, וזאת באופן שיאפשר למטופל לגבש החלטה מושכלת ומודעת, אם ברצונו לעבור הטיפולים עליהם ממליץ הרופא.

עוד מוטלת על רופא השיניים החובה לתעד באופן מפורט וברור בתיקו הרפואי של המטופל, את כל מהלך הטיפול, החל משלב הבדיקה והאבחון הראשוניים, דרך אפשרויות הטיפול השונות שהוצעו למטופל ותכנית הטיפול שנבחרה, ועד לגמר הטיפול, ובתוך כך לתעד כל פעולה וטיפול אותם הוא מבצע, ותלונות שהמטופל מעלה במהלך הטיפולים.

עם הפנייה הראשונה אל רופא שיניים, מומלץ לברר עימו את תחומי הכשרתו, ניסיונו ומומחיותו הספציפיים, ולוודא כי הינו בעל המומחיות והניסיון המתאימים לביצוע הטיפולים עליהם הוא ממליץ למטופל. כך למשל, טיפולי שיקום של הפה, למשל – באמצעות שתלים, מבנים, כתרים וגשרים, מומלץ לעבור אצל רופא שיניים שהינו מומחה לשיקום הפה, עקירות מורכבות של שיניים (למשל שיני בינה כלואות) מומלץ לעבור אצל מומחה לכירורגיית פה ולסת, יישור שיניים – יש לעבור אצל מומחה לאורתודנטיה וכיוב', ובכך להביא לכדי מקסימום את סיכויי הצלחת הטיפול.

טיפול שיניים רשלני, עלול לגרום למטופל שורה ארוכה של נזקים. מעבר לכישלון לפתור את הבעיות הדנטאליות שבעקבותיהן הוא פנה מלכתחילה לקבלת הטיפול, טיפול רשלני עלול לגרום למטופל להחמרה במצב השיניים, ולהביא לנזקים חדשים, מהם הוא לא סבל בטרם בוצע הטיפול.

הגם שמרבית הנזקים הנובעים מטיפול שיניים רשלני הינם ברי תיקון ושיקום, הרי שבמקרים מסוימים עלול הטיפול הרשלני להותיר את המטופל עם נזקים ונכות בלתי הפיכים, לכל ימי חייו.

כך למשל, במהלך החדרה של שתלים אל הלסת, המבוצעת באופן בלתי מקצועי ולא בהתאם לכללים המקובלים ברפואת שיניים, המטופל נחשף לסיכון מוגבר של פגיעה עצבית בלסת, אשר כתוצאה ממנה הוא עלול לסבול מהפרעת תחושה תמידית בלסת, הבאה לידי ביטוי בתחושה מופחתת באזורים של הלסת עד כדי אובדן מוחלט של תחושה, ולחילופין בתחושה יתרה, כאב חד ותחושת "זרמים" בכל מגע באזור הפגוע בלסת.

בתביעות שעניינן רשלנות רפואית בכלל, ובתוך כך בתביעות שעניינן רשלנות במהלך טיפולי שיניים, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית שתתמוך בטענות הנוגעות לנושאים הרפואיים. בתביעות רשלנות רפואית, על התובע להוכיח הן את רשלנות הרופא או המוסד הרפואי, הן את הנזקים הרפואיים שנגרמו לו, והן כי הנזקים שנגרמו לו הינם תוצאה של הטיפול הרשלני שבוצע לו על ידי הרופא אותו הוא תובע, ואת זאת עושים, כאמור, באמצעות צרוף של חוות דעת רפואית של מומחה בתחום הרלבנטי.

לפיכך, במסגרת חוות הדעת המצורפת לתביעה שעניינה רשלנות בביצוע טיפולי שיניים, יפרט המומחה הרפואי את הפעולות שביצע רופא השיניים המטפל שהינן בניגוד לפרקטיקה ולכללים המקובלים ברפואת שיניים, בדיקות, טיפולים ופעולות שהיה על רופא השיניים לבצע לפני ובמהלך הטיפול, ולא בוצעו על ידו, וכן את הנזקים שנגרמו למטופל כתוצאה מרשלנותו של הרופא.

במקרים בהם עולה אצל המטופל החשד, כי טיפולי השיניים שבוצעו לו היו נגועים ברשלנות והסבו לו נזקים, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית. מומלץ להימנע מפנייה ישירה של המטופל אל רופא השיניים שטיפל בו, בטרם התייעצות עם עו"ד המתמחה ברשלנות רפואית, שכן חוסר הידע והניסיון של המטופל בסוגיות המשפטיות הנוגעות לרשלנות רפואית, עלולה לעמוד לו לרועץ, ואף לגרום לנזקים במהלך ניהול התביעה נגד רופא השיניים בבית המשפט.

עורך הדין אשר יקבל לידיו את הטיפול, ידאג לקבל את תיקו הרפואי המלא של המטופל מרופא השיניים, ובתוך כך צילומי השיניים שבוצעו בטרם ובמהלך הטיפול, ויפנה את המסמכים והצילומים הרלבנטיים למומחה רפואי, על מנת שאותו מומחה יעריך האם טיפולי השיניים שבוצעו אכן היו רשלניים, ובמידה שתשובתו תהיה חיובית, יערוך חוות דעת רפואית, אשר תצורף לכתב התביעה שיוגש לבית המשפט.