עו"ד רשלנות רפואיתרשלנות רפואית הינו מושג כולל המאגד בתוכו תביעות בגין עוולות שנעשו כלפי מטופל על ידי מטפל

 

כך למשל: רשלנות בביצוע ניתוחים, רשלנות במעקב היריון, רשלנות בניהול לידה, רשלנות בביצוע בדיקות וכו'.

על מנת שתקום למטופל עילת תביעה ברשלנות רפואית, יש צורך בהתקיימותם של שלושה יסודות:

היסוד הראשון – ההתרשלות

ביסוד זה יש להוכיח כי הטיפול הרפואי שניתן למטופל היה רשלני:
יסוד זה צריך להוכיח, במרבית המקרים, באמצעות חוות דעת רפואית של מומחה בתחום הרלבנטי אשר קובע בחוות דעתו את קיומה של הרשלנות הנטענת. משרדנו מצוי מזה שנים רבות בקשרי עבודה מעולים עם מומחים רפואיים רבים בתחומים רבים. בחלק מן המקרים, נחקרים המומחים הרפואיים בבית המשפט אודות חוות דעתם.

היסוד השני – הקשר הסיבתי

במסגרת יסוד זה יש להוכיח, כי קיים קשר סיבתי בין טיב הטיפול הרשלני לבין הנזק שנגרם. יסוד זה דורש, כי כל הנזק הנטען שנגרם הינו תוצאה של הטיפול הרשלני ולא של סיבוכים אחרים שאינם קשורים לטיב הטיפול. עם זאת, ראוי לציין כי פסיקת בתי המשפט "כרסמה" מעט ביסוד זה וקבעה כי ייתכנו מקרים מסוימים בהם יוכר גם קשר סיבתי חלקי (סיבתיות עמומה) ובהתאם לכך, תוטל החבות על המעוול בשיעור החלק שהוא גרם בלבד.

היסוד השלישי – הנזק

גם יסוד זה דרוש הוכחה באמצעות חוות דעת רפואית של מומחה אשר יקבע את שיעור הנזק שנגרם. בהקשר זה, בתי המשפט מבחינים בין הנכות הרפואית שנגרמה לבין הנכות התפקודית. בהתאם לשיעורי הנכויות הרפואית והתפקודית ולאור עקרונות הפיצוי שהותוו בפסיקה, מוערך הפיצוי לניזוק.

בשנים האחרונות קמה עילת תביעה נוספת בתחום הרשלנות הרפואית והיא הסכמה מדעת. עילה נפרדת זו דורשת כי תתקבל הסכמה של המטופל לצורך ביצוע פרוצדורה רפואית. לא אחת, אנו נתקלים בפרוצדורות רפואיות ו/או ניתוחים שמבוצעים במטופלים ללא שניתן להם כל הסבר ו/או שניתן להם הסבר חלקי בלבד ולאחר שנגרם הנזק, בין אם כתוצאה מרשלנות רפואית ובין אם לאו, מתברר כי המטופל לא היה מודע לסיכונים ולסיבוכים האפשריים שאז לא היה מבצע את הפרוצדורה הרפואית.

על כן, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון בהלכה המנחה בסוגיה זו (הלכת "עלי דעקה") כי יש לספק למטופל "מידע הולם על מצבו, על מהות הטיפול המומלץ ומטרתו, על הסיכונים והסיכויים הטמונים בו ועל אלטרנטיבות טיפוליות סבירות לטיפול האמור זאת באופן שיהיה בידי המטופל מידע הדרוש לו באורח סביר כדי לגבש החלטה בדבר הסכמה או אי-הסכמה לניתוח או לטיפול רפואי. החתמת המטופל על טופס ההסכמה אינה כשלעצמה תנאי מספיק לקיומה של הסכמה מדעת".

נושאים המטופלים בגדר רשלנות רפואית:

רשלנות בלידה

לידה הינה רגע השיא של הבאת חיים חדשים לעולם. היא מסתיימת ברוב המכריע של המקרים באושר גדול, אך למרבה הצער, לעיתים קורה שדבר מה מסתבך בשלב קריטי זה, וכתוצאה מכך נגרמות תוצאות קשות.

קרא עוד

רשלנות רפואית במהלך ברית מילה

כמו פעולות ניתוחיות אחרות, גם ברית המילה, טומנת בחובה סיבוכים וסיכונים עבור הנימול, ואף עלולה חלילה להותיר אותו עם נזקים קשים ונכות לכל משך ימי חייו

קרא עוד

רשלנות בהריון

בשנים האחרונות מוגשות תביעות רבות נגד רופאים ומוסדות רפואיים עקב רשלנות רפואית במעקב היריון. מדובר באחד התחומים בהם רשלנות רפואית עלולה לגרום לנזקים קשים ביותר, ולפיכך על הרופא המבצע את מעקב ההיריון להקפיד הקפדה רבה על ביצוע כל הבדיקות הדרושות, וכן על פענוח ואבחון נכון של התוצאות ובמידת הצורך הפניה לגורם מתאים, למשל מרפאה להיריון בסיכון גבוה.

קרא עוד

רשלנות בטיפולי שיניים

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת בכמות התביעות המוגשות נגד רופאי שיניים ומרפאות שיניים, בגין רשלנות רפואית במהלך ביצוע טיפולי שיניים על שלל סוגיהם (לרבות טיפולים לשיקום הפה, אורתודונטיה, אנדודונטיה וכיוב').
רובן הגדול של התביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים, הינן בגין שיקום לקוי וכושל של הפה באמצעות שתלים, מבנים, כתרים וגשרים, ביצוע לקוי וכושל של תותבות, עקירות לקויות של שיניים, טיפולי שורש לקויים וכד'.

קרא עוד

רשלנות רפואית בניתוח

המונח המשפטי רשלנות קבוע בסעיף 35 לפקודת הנזיקין כך:"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה

תביעות רבות המוגשות בגין רשלנות רפואית בארץ נובעות כתוצאה מטיפול רפואי רשלני במהלך ניתוח.

הצלחת הניתוח תלויה במכלול של מרכיבים וביניהם מיומנותו של הרופא, מקצועיות הצוות המנתח, הכרת ההיסטוריה הרפואית של החולה, תיאום בין אנשי הצוות הרפואי, שימוש בטכנולוגיה מתאימה ועוד.

לה"

קרא עוד

מונחים ברשלנות רפואית:

כתב תביעה ברשלנות רפואית

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית על פי דיני הנזיקין חלה 7 שנים לאחר המועד שמתגבשת עילת תביעה, כלומר, המועד בו התגלה לנפגע כי יש קשר בין הנזק ממנו הוא סובל ואירוע הרשלנות, וזאת בתנאי שטרם חלפו 10 שנים מיום האירוע

קרא עוד

הולדה בעוולה

בסיס ההלכה המשפטית בסוגיה של הולדה בעוולה, בתביעות רשלנות רפואית, הינה הלכת זייצוב, שניתנה על ידי בית המשפט העליון בשנת 1986. במסגרת פסק הדין הוכרה, לראשונה, לא רק תביעת ההורים אלא גם תביעתו של הילד

קרא עוד

זכויות רפואיות

הזכויות הרפואיות ניתנות לאדם שנפגע במקום העבודה, בדרך אליה וממנה ולאדם העובד בסביבה שניתן להוכיח שהזיקה לבריאותו. כמו כן, הן מגיעות למי שסובל מבעיות נפשיות או פיזיות שפוגעות ביכולתו להשתכר או באובדן כושר עבודה.

קרא עוד

רשלנות

המונח המשפטי רשלנות קבוע בסעיף 35 לפקודת הנזיקין כך:"עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות — הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה"

קרא עוד

מסמכים רפואיים

תביעה אשר עילתה רשלנות רפואית צריכה להיתמך, במרבית המקרים, בחוות דעת רפואיות ערוכות על ידי מומחים רפואיים בתחומים הרלבנטיים. חוות הדעת הרפואיות נערכות על סמך התיעוד הרפואי הרלבנטי, ובמידת הצורך, גם על סמך בדיקה קלינית של הנפגע

קרא עוד

חוק נפגעי חיסון ביטוח

החיסון הינו אמצעי מקובל למניעת התפשטות של מחלות מידבקות. יעילותו של אמצעי זה מותנית בחיסון המוני לרוב האוכלוסייה, המקנה "חסינות עדר". החיסונים המקובלים נגד מחלות ילדות הפחיתו את שיעורי התחלואה והתמותה של ילדים ברחבי העולם, אולם החיסון עלול, במקרים בודדים, לגרום לנזקים שונים

קרא עוד

חוות דעת רפואית בנזקי גוף

בהתאם לחוק, יש לצרף לכל תביעה בנזקי גוף, למעט כאלה שנגרמו עקב תאונת דרכים, חוות דעת רפואית מטעם התובע, שתתמוך בטענות הנוגעות לעניינים הרפואיים. במקרה בו הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות רפואית, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת אחת או יותר, הן לעניין הרשלנות הרפואית הנטענת והן לעניין מצבו הרפואי של התובע והקשר בינו לבין הטיפול הרפואי או היעדרו

קרא עוד

כתיבת תגובה